حوزه های فعالیت دپارتمان مشاوره

[mp_row]

[mp_span col=”12″]

دپارتمان مشاره مرکز در راستای تحقق بهبود عملکرد واحد ها و کارخانجات صنعتی، ارگان های دولتی در جهت حمایت از تولیدات داخلی با بهره گیری از اساتید خبره و مسلط بین المللی اقدام به انجام مشاوره های تخصصی در سطوح مدیران و کارشناسان می نماید.

[/mp_span]

[/mp_row]